• Comments:0

It’s me,’tis niet anders.

It’s me, ’t is niet anders!

Van kinds af aan krijg ik allerlei informatie in mijn hoofd op bepaalde momenten. Altijd onverwacht en niet door mezelf bedacht of gestuurd. Meestal ben ik na het opschrijven ervan simpel verbaasd over wat ik geschreven heb. Jarenlang heb ik alles ergens op de plank bewaard en inmiddels liggen er vijf boeken klaar voor uitgave . Het zesde boek is in de maak, de informatiestroom stopt gewoon niet. Ik kan er niet (meer) omheen. Ik voel en ervaar, ik zie, observeer, verwonder en begrijp en andere keren ben ik verbaasd, eenzaam in mijn innerlijk ‘weten’ en zou ik zoveel meer willen, zoals bv lezingen geven, gesprekken aangaan , mensen willen motiveren, etc. Omdat er echt wél licht in de duisternis is.

Informatie:

Op dit moment is er in de wereld heel veel gaande. Het universum, het Goddelijke Al, daar waar het leven is ontstaan en waar we altijd zullen zijn en terugkeren en altijd zullen leven, tilt op dit moment de mensheid op in een hogere afstemming. Dat betekent dat er veel veranderd gaat worden en met name dat de aarde opnieuw zich zal moeten resetten. De mens is te ver afgescheiden van waar het allemaal werkelijk omdraait. Oprechte liefde, waarheidsgetrouwheid, respect, verantwoordelijkheid naar elkaar etc. We zien t nu gebeuren hoe overal op de wereld rellen ontstaan, religies tegen over elkaar staan, mensen m.n vooral Hooggeplaatste, door de mand vallen door bedrog en oplichting. Extremen komen aan het licht zoals kindermisbruik in religieuze kringen en onder bevolkingsgroepen, vrouwenonderdrukking , vluchtelingen, oorlogen, opstanden, extreem dierenleed, verkrachtingen als ook groepsverkrachtingen, opkomende ziekten die een snel dodelijk vervolg kunnen hebben, economische instorting en maatschappelijke problemen. Om ons heen zien we verdriet, machteloosheid, onderdrukking, woede, angst, machtsvertoon, terreur, verlakkerij etc.

Het is niet voor niets dat we meer en scherper in en om ons heen van alles voelen. Omdat het niet altijd concreet is, (wel wat televisie en krant en nieuwsbulletins ons laten zien) is er ook juist subtiel veel ‘aan te voelen’. Dat verwart en brengt ook angst en verbazing teweeg. Er rijzen persoonsgebonden vragen op: wat gebeurt er met mij? Waarom voel ik dit? Waarom voelt het zo onecht ? En waarom voelt de ander vaak ook zo onoprecht? Hoe komt het dat ik voel alsof ik in een soort van toneelstuk zit, de toeschouwer ben en zou willen regisseren maar niemand hoort mij. Niemand lijkt te zien wat ik voel, bemerk en hoe alleen en eenzaam ik mij en alles om mij heen ervaar?! Dat komt omdat we , ondanks alles wat nu gebeurt en waarvan lijkt dat het massaal

(wereldwijd) beleefd wordt, juist ook individueel het ieder raakt! Het zet ons terug in de basis.

Mensen die altijd al scherp voelend zijn geweest, voelen zich nu helemaal meer en meer eenzamer en de toeschouwer. Terugtrekken in de natuur of luisteren naar de vogels, vroeg opstaan en buiten zijn in de rust of de nacht, geeft rust en het gevoel even op adem te kunnen komen. De boel kunnen plaatsen en bij jezelf te kunnen blijven.

Twijfel niet aan jezelf. We zullen allemaal bewuster moeten worden van de werkelijke levensbehoefte, liefde. Dat is t enige waar alles om draait .

Als je jezelf kunt volgen en kan vertrouwen dat wat je voelt ook waarheid is en het ook echt om je heen wel eens wat onecht en raar en afstandelijk aan kan voelen, besef dan dat je de anderen voelt, je omgeving ! Het is niet door jou dat dit gebeurt of dat ze je onaardig vinden. Het is omdat er in ieder momenteel een energetische verandering plaatsvindt en niet ieder is zich hiervan bewust.

Wees rustig in jezelf, maak je niet afhankelijk door te vinden dat je socialer of in contacten met groepen moet zijn. Accepteer dat je bent zo je bent en gaat zo je gaat. Dit is wat er kennelijk van jou nu wordt verwacht. Hoe meer je kunt ‘zijn’ zonder enige verwachting en sturing van jouw leven, hoe meer de antwoorden voor jezelf binnen zullen komen . Je moet niets . Alleen in elk moment bewust zijn van wat gebeurt met je, wat je voelt en probeer te genieten ipv erover te piekeren!!! Het universum is een geordende liefdevolle ‘kroonluchter ‘ ! ❤️😘

Angelique, wiens naam ‘Engelachtig’ betekent :)