maskers
  • Comments:0

Maskers

Maskers.

Geboorte. Sterven. Dat zijn de twee aardse componenten die ons het meest ‘aanraken’ en waarop we antwoorden zoeken zolang we willen weten.

Hoe de mens ontstaat, de celdeling en de ontwikkeling van de mens, is door de eeuwen heen al bestudeerd. Het is een weten dat we door studie en menselijk vermogen hebben gedacht te kunnen achterhalen.

Allerlei theorieën zijn er op losgeslagen. De evolutie van aap tot mens of het oorspronkelijke ontstaan van de schepping van de mens uit een dot klei , het Adam en Eva gebeuren, we hebben het allemaal laten passeren om uiteindelijk die enige echte waarheid te kunnen achterhalen.

Waarom zijn wij ooit geboren op aarde? Wat is überhaupt het nut dat we hier leven en allerlei ontwikkelingen door ‘moeten’ maken om uiteindelijk simpelweg te sterven. Alsof we voor de gek worden gehouden door na een groots aards feest van leven hier, ineens de uit-knop van leven als kado te krijgen.

Alle antwoorden die we gaandeweg de eeuwen die verstrijken, keer op keer, hebben we altijd willen vinden op dit intrigerende proces maar het heeft ons tot op de dag van vandaag nog steeds niet gerustgesteld.

Studies zijn er aan vooraf gegaan, hooggeplaatsten op aarde hebben zich erover gebogen en allerlei theorieën over de mensheid in grootse overtuigingen uitgestrooid, maar nochtans is het niet gelukt om de hele wereld op die ene lijn van waarheid te krijgen.

Oorlogen, geweld, honger en verdeeldheid onder de mensen is er altijd gebleven en nog steeds krijgen we het als mensheid maar niet voor elkaar om eenheid te voelen en overal op aarde dezelfde waarden na te streven.

Het zal altijd een onmogelijkheid blijven zolang de mens blijft denken dat zij het Wiel van Echte Waarheid van Leven op Aarde kunnen (-uit)vinden.

De mens zal moeten leren dat in alleen nederigheid, in alleen het ‘loslaten’ van die aardse innerlijke egocentriciteit’ , ruimte gevoeld kan worden waarin dìe waarheid tot de kern van je ziel kan toetreden. Omdat het antwoord waar de mens al zo lang naar zoekt, ontoereikend zal zijn voor de aardse mens en alleen vanuit de Bron van het Al, gegeven kan worden.

Zolang we vanuit onze eigen aardse honger onszelf boven de natuurlijke universele wetten denken te kunnen plaatsen zal het antwoord nooit ‘zijn’, nooit gevonden kunnen worden.

De hardnekkigheid van de mens houdt tevens de mens vast in een visuele cirkel waarin ieder zijn eigen overtuigingen voedt en uitstort over de ander.

In elke overtuiging van de mens bevindt zich het Ego die daarmee zichzelf boven die ander plaatst. Het Geheel waar vandaan we komen en geboren worden, kent alleen eenheid dat Liefde Is. Alleen in die Liefde die Echt is en losstaat van welke overtuiging dan ook, ligt die enige echte Waarheid.

De mens zal alle maskers die hij draagt gaandeweg zijn groeiend bestaan op aarde, moeten afleggen. In de naaktheid kan de innerlijke ziel zich laten zien en zul je elk ander mens die evenzo naakt zal zijn, herkennen. Hierin voel je de innerlijke afstemming van Liefde. Er zullen geen woorden zijn die dit onderbouwen moeten, geen boeken die erop moeten  nageslagen worden en geen wetenschap die toetsen moet of dat dit Echt is. Die Liefde heeft alles-in-één en is volwaardig. Dat wil zeggen dat die Liefde , antwoord Is en geen vraag oproept.

Op aarde is er geen eeuw geweest zonder oorlog, mishandeling, honger, strijd, religieuze groeperingen. Al deze situaties herleiden terug naar de Ego’s die dit hebben veroorzaakt.

Op aarde heerst de maskerade. De mensheid die leeft in een groot soort van uitbundig feest van ellendige -door de mens veroorzaakte- zogenaamde eenheid waarin we het nodig vinden elkaar te ‘helpen’ op die ene zoektocht van Waarheid. ‘Helpen’ door het vormen van allerlei groeperingen zowel op religieus als op wetenschappelijk vlak, zelfs militaire landelijke groeperingen, groeperingen die zich onderscheiden op geaardheid, rassen en kleur. Al onze groeperingen hebben een en hetzelfde doel: overtuigen van elk ander dat in hun groepering de echte waarheid naar voren gebracht zal worden.

Zolang de mensheid zich van elkaar onderscheidt en afscheidt, zal nooit dìe echte enige Waarheid op aarde volmaakt aanwezig zijn.

Binnen elke groepering zijn tal van afscheidingen opnieuw aanwezig waarin ook onderlinge onenigheden uitgevochten worden, door woord, gedrag, emotie etc.

Het is de enige moeilijkste klus op aarde die de mensheid maar niet onder de knie wilt krijgen, ongeacht wat de geschiedenis ons toch geleerd zou moeten hebben.

Het dringt zich door in allerlei andere kleinere groepjes, zoals teamverbanden, zakelijke groepjes, familiebanden, relationele structuren.

Maskerade verwijst naar de zogenaamde ‘optocht der marcherende bepalende mens’ die briesend en brullend, vechtend en rollend, bestuderend of angstig eenzaam, hongerig of in overvloedige weldaad, zich vertoont aan de ander.

Er zal een collectieve wereldse verandering moeten plaatsvinden willen we ooit op die ene lijn komen van gelijkwaardigheid.

Voordat we doorhebben dat we allen maskers dragen….kijken we op een dag de dood in de ogen.

En opnieuw vragen we ons af: Waarom moet er een dood zijn? Waarom een ‘einde’?

Maar ook deze vraag komt enkel voort uit onze angst voor het ongrijpbare…het antwoord dat we niet hebben kunnen vinden tijdens ons leven.

Als we hadden geweten dat Liefde het enige antwoord is voor ieder mens en levend wezen, dan zouden we gevoeld en geweten hebben dat we innerlijk het antwoord al die tijd hadden meegedragen en dat er in die universele Goddelijke Liefde enkel Leven is en geen dood.

Als we het masker van ongeloof en die eeuwige zoektocht eens zouden kunnen laten varen….zouden we zien en voelen wat Werkelijke Waarheid Is. Om ons heen, In ons.

Daar Is het antwoord. Allang. We zagen het niet omdat we ons hele leven ‘onderweg zijn geweest’ in afgescheidenheid van elkaar.

 

Angelique, wiens naam ‘Engelachtig’ betekent. :)